muzyczneABC - Szkoła Muzyki i Tańca w Podkowie Leśnej

OpłatyOpłata za zajęcia jest uiszczana w formie czesnego w wysokości niezmiennej, niezależnie od liczby zajęć w miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc, w którym przypadają ferie zimowe. Wówczas opłata wynosi 1/2 czesnego. W wypadku nieobecności nauczyciela opłata za zajęcia zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby odwołanych zajęć.

  • 1 x 50 minut tygodniowo - 120 zł miesięcznie
  • 2 x 50 minut tygodniowo - 220 zł miesięcznie

Opłaty należy wnosić z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

MUZYCZNE ABC MICHAŁ BIAŁECKI
38 1050 1025 1000 0090 9182 4343

z dopiskiem:

Imię, nazwisko, nazwa zajęć i miesiąc, za który opłata została wniesiona.