muzyczneABC - Szkoła Muzyki i Tańca w Podkowie Leśnej

Opłaty



Opłata za zajęcia jest uiszczana w formie czesnego w wysokości niezmiennej, niezależnie od liczby zajęć w miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc, w którym przypadają ferie zimowe. Wówczas opłata wynosi 1/2 czesnego. W wypadku nieobecności nauczyciela opłata za zajęcia zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby odwołanych zajęć.

Miesięczna opłata za indywidualne zajęcia instrumentalne i wokalne:

  • 1 x 30 minut tygodniowo - 240 zł
  • 1 x 45 minut tygodniowo - 320 zł
  • 2 x 30 minut tygodniowo - 440 zł
  • 2 x 45 minut tygodniowo - 560 zł

Miesięczna opłata za grupowe zajęcia instrumentalne i wokalne*:

  • 1 x 60 minut tygodniowo - 160 zł

Wypożyczenie instrumentu - 50 zł miesięcznie

Opłaty należy wnosić z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

MUZYCZNE ABC MICHAŁ BIAŁECKI
38 1050 1025 1000 0090 9182 4343

z dopiskiem:

Imię, nazwisko, nazwa zajęć i miesiąc, za który opłata została wniesiona.